Τα πακέτα μας

Τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

Καινοτομήστε με το Zelexio σήμερα

Μάθετε πώς οι πελάτες μας βελτιστοποίησαν και βελτίωσαν τις αξιολογήσεις τους. Χρησιμοποιώντας την αυτοαξιολόγηση, την αξιολόγηση βάσει κριτηρίων και την αξιολόγηση από ομοτίμους, η αξιολόγηση δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη ή πιο ευχάριστη.
Ανακαλύψτε την πλατφόρμαΑνακαλύψτε τα εκπαιδευτικά μας μαθήματα
Λογαριασμός δασκάλου
Πρόσβαση στα πλέγματα αξιολόγησης Zelexio**
Δημιουργία προτύπων πλέγματος αξιολόγησης
Πρόσβαση σε αριθμητικά ή άλφα αριθμητικά πλέγματα ή μη τεταγμένα πλέγματα
Πρόσβαση σε διαμορφωτικά ή αθροιστικά πλέγματα
Διαχείριση ομάδων τάξης
Καταγραφή ηχητικών σχολίων (αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση)
Προσαρμοσμένοι πόροι για τους μαθητές
Πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους για εκπαιδευτικούς
Υποστήριξη διδασκαλίας ενσωματωμένη σε όλα τα πλέγματα για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης
Πρόσβαση σε όλα τα podcast μας 
Πρόσβαση στην παιδαγωγική κατάρτιση και στις νέες εξελίξεις στην εκπαίδευση
Λεπτομερής και άμεση ανατροφοδότηση των μαθητών
Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση της μάθησης
Διαστάσεις των διαφόρων έργων
Γραφήματα προόδου ανά δεξιότητα
Παραπομπή σε εξωτερική βοήθεια
Εκπαιδευτική παρακολούθηση
Τεχνοπαιδαγωγική ανάπτυξη
Αυτοματοποιημένο ημερολόγιο συνεδριάσεων
Λογαριασμός μαθητή/γονέα
Πρόσβαση σε ραντεβού παρακολούθησης στο λογαριασμό του μαθητή
Αποστέλλει αυτοαξιολογήσεις στο λογαριασμό του μαθητή*.
Ηχογράφηση ηχητικών σχολίων στο λογαριασμό του μαθητή
Τεχνική υποστήριξη για τους εκπαιδευτικούς
Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό σύμβουλο
Αυτοαξιολόγηση στο λογαριασμό του μαθητή* και αιτήματα βοήθειας από τους μαθητές
Σύνδεση με την υπάρχουσα πλατφόρμα σημειώσεων*.
Αυτοματοποίηση των λιστών τάξης που ορίζει ο καθηγητής
Εκπαιδευτική υποστήριξη για τους γονείς
Παρακολούθηση της προόδου καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής σταδιοδρομίας
Σχολικό ταμπλό
Λογαριασμός διαχείρισης
Κατάρτιση κατά παραγγελία
Η επιλογή μαθητή και επαγγελματικό προφίλ*

Καινοτόμος

15$ 10$/μήνα

1 μήνας δωρεάν

Καινοτομήστε με το Zelexio και μεγιστοποιήστε τον αντίκτυπο των αξιολογήσεων και των επακόλουθων ενεργειών σας.

Λογαριασμός δασκάλου
Πρόσβαση στα πλέγματα αξιολόγησης Zelexio*
Δημιουργία προτύπων πλέγματος αξιολόγησης
Λεπτομερής και άμεση ανατροφοδότηση των μαθητών
Πρόσβαση σε αριθμητικά ή άλφα αριθμητικά πλέγματα ή μη τεταγμένα πλέγματα
Πρόσβαση σε διαμορφωτικά ή αθροιστικά πλέγματα
Πρόσβαση σε μια σειρά μαθημάτων παιδαγωγικής κατάρτισης και νέων εξελίξεων στην εκπαίδευση
Διαχείριση ομάδων τάξης
Καταγραφή ηχητικών σχολίων (αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση)
Προσαρμοσμένοι πόροι για τους μαθητές
Πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους για εκπαιδευτικούς
Υποστήριξη διδασκαλίας ενσωματωμένη σε όλα τα πλέγματα για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης
Πρόσβαση σε όλα τα podcast μας
Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση της μάθησης
Διαστάσεις των διαφόρων έργων
Γραφήματα προόδου ανά δεξιότητα
Παραπομπή σε εξωτερική βοήθεια
Εκπαιδευτική παρακολούθηση
Τεχνοπαιδαγωγική ανάπτυξη
Αυτοματοποιημένο ημερολόγιο συνεδριάσεων
Λογαριασμός μαθητή/γονέα
Τεχνική υποστήριξη για τους εκπαιδευτικούς
Τεχνική υποστήριξη για τους εκπαιδευτικούς
Τεχνική υποστήριξη για τους εκπαιδευτικούς
Τεχνική υποστήριξη για τους εκπαιδευτικούς
Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό σύμβουλο
Αυτοαξιολόγηση των μαθητών και αιτήματα για βοήθεια
Σύνδεση με την υπάρχουσα πλατφόρμα σημειώσεων*.
Αυτοματοποίηση των λιστών τάξης που ορίζει ο καθηγητής
Εκπαιδευτική υποστήριξη για τους γονείς
Παρακολούθηση της προόδου καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής σταδιοδρομίας
Σχολικό ταμπλό
Λογαριασμός διαχείρισης
Περιλαμβάνεται εξατομικευμένη κατάρτιση
Η επιλογή μαθητή και επαγγελματικό προφίλ*

Εμπειρογνώμονας

19/μήνα

Επιλέξτε αυτό το πακέτο

Γίνετε ειδικός στο Zelexio και μετατρέψτε την αξιολόγηση σε εργαλείο μάθησης.

Λογαριασμός δασκάλου
Πρόσβαση στα πλέγματα αξιολόγησης Zelexio*
Δημιουργία προτύπων πλέγματος αξιολόγησης
Λεπτομερής και άμεση ανατροφοδότηση των μαθητών
Πρόσβαση σε αριθμητικά ή άλφα αριθμητικά πλέγματα ή μη τεταγμένα πλέγματα
Πρόσβαση σε διαμορφωτικά ή αθροιστικά πλέγματα
Πρόσβαση σε μια σειρά μαθημάτων παιδαγωγικής κατάρτισης και νέων εξελίξεων στην εκπαίδευση
Διαχείριση ομάδων τάξης
Καταγραφή ηχητικών σχολίων (αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση)
Προσαρμοσμένοι πόροι για τους μαθητές
Πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους για εκπαιδευτικούς
Υποστήριξη διδασκαλίας ενσωματωμένη σε όλα τα πλέγματα για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης
Πρόσβαση σε όλα τα podcast μας
Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση της μάθησης
Διαστάσεις των διαφόρων έργων
Γραφήματα προόδου ανά δεξιότητα
Παραπομπή σε εξωτερική βοήθεια
Εκπαιδευτική παρακολούθηση
Τεχνοπαιδαγωγική ανάπτυξη
Αυτοματοποιημένο ημερολόγιο συνεδριάσεων
Λογαριασμός μαθητή/γονέα
Τεχνική υποστήριξη για τους εκπαιδευτικούς
Πρόσβαση σε ραντεβού παρακολούθησης στο λογαριασμό του μαθητή
Αποστέλλει αυτοαξιολογήσεις στο λογαριασμό του μαθητή*.
Ηχογράφηση ηχητικών σχολίων στο λογαριασμό του μαθητή
Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό σύμβουλο
Αυτοαξιολόγηση των μαθητών και αιτήματα για βοήθεια
Σύνδεση με την υπάρχουσα πλατφόρμα σημειώσεων*.
Αυτοματοποίηση των λιστών τάξης που ορίζει ο καθηγητής
Εκπαιδευτική υποστήριξη για τους γονείς
Παρακολούθηση της προόδου καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής σταδιοδρομίας
Σχολικό ταμπλό
Λογαριασμός διαχείρισης
Περιλαμβάνεται εξατομικευμένη κατάρτιση
Η επιλογή μαθητή και επαγγελματικό προφίλ*

Οραματιστής


Εκπαιδευτικά ιδρύματα

Ζητήστε προσφορά

Γίνετε οραματιστής του Zelexio και γίνετε η αλλαγή στην αξιολόγηση.

Λογαριασμός δασκάλου
Πρόσβαση στα πλέγματα αξιολόγησης Zelexio*
Δημιουργία προτύπων πλέγματος αξιολόγησης
Λεπτομερής και άμεση ανατροφοδότηση των μαθητών
Πρόσβαση σε αριθμητικά ή άλφα αριθμητικά πλέγματα ή μη τεταγμένα πλέγματα
Πρόσβαση σε διαμορφωτικά ή αθροιστικά πλέγματα
Πρόσβαση σε μια σειρά μαθημάτων παιδαγωγικής κατάρτισης και νέων εξελίξεων στην εκπαίδευση
Διαχείριση ομάδων τάξης
Καταγραφή ηχητικών σχολίων (αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση)
Πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους για εκπαιδευτικούς
Προσαρμοσμένοι πόροι για τους μαθητές
Υποστήριξη διδασκαλίας ενσωματωμένη σε όλα τα πλέγματα για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης
Πρόσβαση σε όλα τα podcast μας
Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση της μάθησης
Διαστάσεις των διαφόρων έργων
Γραφήματα προόδου ανά δεξιότητα
Παραπομπή σε εξωτερική βοήθεια
Εκπαιδευτική παρακολούθηση
Τεχνοπαιδαγωγική ανάπτυξη
Αυτοματοποιημένο ημερολόγιο συνεδριάσεων
Λογαριασμός μαθητή/γονέα
Τεχνική υποστήριξη για τους εκπαιδευτικούς
Πρόσβαση σε ραντεβού παρακολούθησης στο λογαριασμό του μαθητή
Αποστέλλει αυτοαξιολογήσεις στο λογαριασμό του μαθητή*.
Ηχογράφηση ηχητικών σχολίων στο λογαριασμό του μαθητή
Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό σύμβουλο
Αυτοαξιολόγηση των μαθητών και αιτήματα για βοήθεια
Σύνδεση με την υπάρχουσα πλατφόρμα σημειώσεων*.
Αυτοματοποίηση των λιστών τάξης που ορίζει ο καθηγητής
Εκπαιδευτική υποστήριξη για τους γονείς
Παρακολούθηση της προόδου καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής σταδιοδρομίας
Σχολικό ταμπλό
Λογαριασμός διαχείρισης
Κατάρτιση κατά παραγγελία
Η επιλογή μαθητή και επαγγελματικό προφίλ*
Ένας λογαριασμός δασκάλου
Πρόσβαση σε δυναμικά πλέγματα αξιολόγησης MEQ
Δημιουργία δυναμικών προτύπων πλέγματος αξιολόγησης
Αξιολόγηση με χρήση αριθμητικών ή αλφαριθμητικών πινάκων ή μη βαθμολογημένων πινάκων
Αξιολόγηση με χρήση διαμορφωτικών ή αθροιστικών πινάκων
Διαχείριση των ομάδων της τάξης σας
Λεπτομερής και άμεση ανατροφοδότηση των μαθητών
Υποστήριξη διδασκαλίας IA ενσωματωμένη σε όλα τα πλέγματα για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης
Πρόσβαση στα σχόλια του USB μας σχετικά με τις αξιολογήσεις με χρωματική αξιολόγηση
Γραφήματα προόδου ανά δεξιότητα
Πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους για εκπαιδευτικούς
Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση της μάθησης
Ηχογράφηση ηχητικών σχολίων (κατά τη διάρκεια των αξιολογήσεών σας και της αυτοαξιολόγησης των μαθητών)
Πρόσβαση σε πλέγματα Zelexio έτοιμα για χρήση ή/και τροποποίηση
Πλήρης, λεπτομερής φάκελος διδασκαλίας των δυνατών σημείων και των προκλήσεων για κάθε μαθητή
Εξατομικευμένοι πόροι ανά επίπεδο και θέμα (δωρεάν) ανά μαθητή
Ιδιωτικά ή ομαδικά μηνύματα
Αυτοματοποιημένο ημερολόγιο συνεδριάσεων
ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμοί Zelexio για μαθητές/γονείς
Πίνακας ανακοινώσεων για τη δημοσίευση μηνυμάτων στην ομάδα και την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών
Αποστέλλει πλέγματα στο λογαριασμό του μαθητή
Ηχογράφηση σχολίων AUDIO στο λογαριασμό του μαθητή
Αξιολόγηση από PAIRS (ατομικά ή ομαδικά)
Κοινή χρήση πλέγματος και συνεργασία για τη δημιουργία πλέγματος μεταξύ όλων των χρηστών
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ στο λογαριασμό του μαθητή και αίτημα για βοήθεια
Bilan Zelexio 2.0 και Bilan PRO (αγορά μόνο από σχολεία - πρόσθετο κόστος)
Αυτοματοποίηση των λιστών τάξης που ορίζει ο καθηγητής
Εκπαιδευτική υποστήριξη για τους γονείς
Παρακολούθηση της προόδου καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής σταδιοδρομίας
Σχολικό ταμπλό
Λογαριασμός διαχείρισης
Κατάρτιση κατά παραγγελία

Καινοτόμος

Δωρεάν

REGISTER

Καινοτομήστε με το Zelexion! Αναβαθμίστε το λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή

Λογαριασμός δασκάλου
Δημιουργία προτύπων πλέγματος αξιολόγησης
Λεπτομερής και άμεση ανατροφοδότηση των μαθητών
Αξιολόγηση με χρήση αριθμητικών ή αλφαριθμητικών πινάκων ή μη βαθμολογημένων πινάκων
Αξιολόγηση με χρήση διαμορφωτικών ή αθροιστικών πινάκων
Αυτοματοποιημένο ημερολόγιο συνεδριάσεων
Λογαριασμός μαθητή/γονέα
Τεχνική υποστήριξη για τους εκπαιδευτικούς
Τεχνική υποστήριξη για τους εκπαιδευτικούς
Τεχνική υποστήριξη για τους εκπαιδευτικούς
Τεχνική υποστήριξη για τους εκπαιδευτικούς
Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό σύμβουλο
Αυτοαξιολόγηση των μαθητών και αιτήματα για βοήθεια
Σύνδεση με την υπάρχουσα πλατφόρμα σημειώσεων*.
Αυτοματοποίηση των λιστών τάξης που ορίζει ο καθηγητής
Εκπαιδευτική υποστήριξη για τους γονείς
Παρακολούθηση της προόδου καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής σταδιοδρομίας
Σχολικό ταμπλό
Λογαριασμός διαχείρισης
Περιλαμβάνεται εξατομικευμένη κατάρτιση
Περιλαμβάνεται εξατομικευμένη κατάρτιση
Περιλαμβάνεται εξατομικευμένη κατάρτιση
Περιλαμβάνεται εξατομικευμένη κατάρτιση
Περιλαμβάνεται εξατομικευμένη κατάρτιση
Περιλαμβάνεται εξατομικευμένη κατάρτιση
Περιλαμβάνεται εξατομικευμένη κατάρτιση
Περιλαμβάνεται εξατομικευμένη κατάρτιση
Περιλαμβάνεται εξατομικευμένη κατάρτιση
Περιλαμβάνεται εξατομικευμένη κατάρτιση
Περιλαμβάνεται εξατομικευμένη κατάρτιση
Περιλαμβάνεται εξατομικευμένη κατάρτιση
Περιλαμβάνεται εξατομικευμένη κατάρτιση
Περιλαμβάνεται εξατομικευμένη κατάρτιση

Εμπειρογνώμονας

179/έτος

ή $26/μήνα με το μηνιαίο πακέτο

Γίνετε ειδικός στο Zelexio και μετατρέψτε την αξιολόγηση σε εργαλείο μάθησης.

1 λογαριασμός δασκάλου
Δωρεάν λογαριασμοί για εκπαιδευόμενους
Δημιουργία προτύπων πλέγματος αξιολόγησης
Λεπτομερής και άμεση ανατροφοδότηση των μαθητών
Πρόσβαση σε αριθμητικά ή άλφα αριθμητικά πλέγματα ή μη τεταγμένα πλέγματα
Πρόσβαση σε διαμορφωτικά ή αθροιστικά πλέγματα
Καταγραφή ηχητικών σχολίων (αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση)
Προσαρμοσμένοι πόροι για τους μαθητές
Πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους για εκπαιδευτικούς
Υποστήριξη διδασκαλίας ενσωματωμένη σε όλα τα πλέγματα για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης
Αυτοαξιολόγηση ΚΑΙ αξιολόγηση από ομότιμους
Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση της μάθησης
Διαστάσεις των διαφόρων έργων
Γραφήματα προόδου ανά δεξιότητα
Παραπομπή σε εξωτερική βοήθεια
Εκπαιδευτική παρακολούθηση
Τεχνοπαιδαγωγική ανάπτυξη
Αυτοματοποιημένο ημερολόγιο συνεδριάσεων
Κοινή χρήση πλεγμάτων και συνεργασία μεταξύ εμπειρογνωμόνων και οραματιστών μελών
Τεχνική υποστήριξη για τους εκπαιδευτικούς
Δημοσίευση πόρων και πληροφοριών λογαριασμού εκπαιδευτικών για ομάδες
Αποστέλλει αυτοαξιολογήσεις και αξιολογήσεις από ομότιμους στο λογαριασμό του μαθητή.
Καταγραφή ηχητικών σχολίων στο λογαριασμό του μαθητή
Πακέτο διδασκαλίας για κάθε μαθητή
Ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ χρηστών
Σύνδεση με την υπάρχουσα πλατφόρμα σημειώσεων*.
Αυτοματοποίηση των λιστών τάξης που ορίζει ο καθηγητής
Εκπαιδευτική υποστήριξη για τους γονείς
Παρακολούθηση της προόδου καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής σταδιοδρομίας
Σχολικό ταμπλό
Λογαριασμός διαχείρισης
Περιλαμβάνεται εξατομικευμένη κατάρτιση

Οραματιστής


Εκπαιδευτικά ιδρύματα

Ζητήστε προσφορά

Γίνετε οραματιστής του Zelexio και γίνετε η αλλαγή στην αξιολόγηση.

Λογαριασμός δασκάλου
Πρόσβαση στα πλέγματα αξιολόγησης Zelexio*
Δημιουργία προτύπων πλέγματος αξιολόγησης
Λεπτομερής και άμεση ανατροφοδότηση των μαθητών
Πρόσβαση σε αριθμητικά ή άλφα αριθμητικά πλέγματα ή μη τεταγμένα πλέγματα
Πρόσβαση σε διαμορφωτικά ή αθροιστικά πλέγματα
Καταγραφή ηχητικών σχολίων (αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση)
Πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους για εκπαιδευτικούς
Προσαρμοσμένοι πόροι για τους μαθητές
Υποστήριξη διδασκαλίας ενσωματωμένη σε όλα τα πλέγματα για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης
Πρόσβαση σε όλα τα podcast μας
Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση της μάθησης
Διαστάσεις των διαφόρων έργων
Γραφήματα προόδου ανά δεξιότητα
Παραπομπή σε εξωτερική βοήθεια
Εκπαιδευτική παρακολούθηση
Τεχνοπαιδαγωγική ανάπτυξη
Αυτοματοποιημένο ημερολόγιο συνεδριάσεων
Λογαριασμός μαθητή/γονέα
Τεχνική υποστήριξη για τους εκπαιδευτικούς
Πρόσβαση σε ραντεβού παρακολούθησης στο λογαριασμό του μαθητή
Αποστέλλει αυτοαξιολογήσεις στο λογαριασμό του μαθητή*.
Ηχογράφηση ηχητικών σχολίων στο λογαριασμό του μαθητή
Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό σύμβουλο
Αυτοαξιολόγηση των μαθητών και αιτήματα για βοήθεια
Σύνδεση με την υπάρχουσα πλατφόρμα σημειώσεων*.
Αυτοματοποίηση των λιστών τάξης που ορίζει ο καθηγητής
Εκπαιδευτική υποστήριξη για τους γονείς
Παρακολούθηση της προόδου καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής σταδιοδρομίας
Σχολικό ταμπλό
Λογαριασμός διαχείρισης
Κατάρτιση κατά παραγγελία


Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Είτε είστε διευθυντής σχολείου, είτε εκπαιδευτικό ίδρυμα είτε παιδαγωγικός σύμβουλος, ένα μέλος της ομάδας μας θα χαρεί να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το προϊόν μας, δωρεάν!

Ζητήστε ένα demo

Οι συνεργάτες μας

Συνεργάτης ACET Zelexio